Adres, route en accommodatie

Post adres.

Postadres: Immanuel Kantstraat 170, 3076 DK, Rotterdam

Bezoekadres: Enk 190, 3075 VC Rotterdam 
                     Dit is het bezoekadres, geen postadres !

OZC  clubgebouw : 010 – 432 11 89
                            Houdt rekening met openingstijden ! 

Wimm:
Ook in deze editor (net als in de huidige website) kan je geen ‘ruimte binnen de cel’ definiëren.

Hierdoor begint de tekst tegen rand aan.
In de huidige website zet ik 100% van de kopij in tabellen.
(Is in de presentatie niets van te zien.)

En los het ‘probleem’ op door een extra (lege) kolom toe te passen.

Postadres: Immanuel Kantstraat 170, 3076 DK, Rotterdam
Bezoekadres: Enk 190, 3075 VC Rotterdam 
Dit is het bezoekadres, geen postadres !
OZC  clubgebouw: 010 – 432 11 89
Houdt rekening met openingstijden ! 

Kunstgrasvelden.

OZC nam op 20 augustus 2005 drie kunstgrasvelden in gebruik.
Deze kunsgrasvelden zijn door de gemeente aangelegd ter gelegenheid van ‘Rotterdam sportstad 2005’.

Het sportterrein.

Het sportterrein, inclusief de kleedkamers, is een gemeentelijke acommodatie. OZC is huurder van deze accommodatie evenals de  Mare (openbare basisschool) en Kinderdam (buitenschoolse opvang).
De sportaccommodatie is in de jaren 50 aangelegd. De kantine is eigendom van de vereniging.

Clubgebouw.

De huidige kantine werd in juni 2003 in gebruik genomen. In het voorjaar van 2002, zes jaar na de fusie, begon de bouw van het nieuwe kantine. Het ontwerp en de bouw van het casco werd uitbesteed. De gehele afbouw werd door de leden uitgevoerd. De oude kantine, aan de noordzijde van het terrein, is nu in gebruik door de BSO KindeRdam. Om de vele uren nuttig en economisch te beheren is de nieuwe kantine sinds begin 2012 door de BSO in gebruik gedurende de uren dat OZC er geen gebruik van maakt.

Beveiliging.

In januari 2015 is de alarminstallatie gemoderniseerd en aangevuld met meerdere bewakingscamera’s.