Ledenvergadering

Ledenvergadering

Geplaatst 10-10-'17. Update 14-11-'17 (agenda toegevoegd)

ALGEMENE LEDEN VERGADERING – NOV ’17

Aankondiging van de Algemene Ledenvergadering (ALV)Financiële verantwoording.

Maandag 20 november 2016

Aanvang 20:00 uur
Locatie: OZC Clubgebouw

Het bestuur van de korfbalvereniging Overkanters Zuiden Combinatie nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (financieel) op maandag 20 nov. 2017.

 1. Opening / mededelingen.                                           20:00 uur
  Sportplus predicaat 2017
 2. Ingekomen stukken.                                                   20:10 uur
  Brief van de kascontrole commissie
  Begroting
 3. Vaststellen notulen ALV 26 juni 2017.                        20:15 uur
 4. Financiële verantwoording.                                        20:30 uur
 5. Voorlopige begroting 2017-2018.                               20:45 uur
 6. Aftreden Annelies Kerkum als Penningmeester         21:00 uur
  per 01-01-2018
 7. Voorstellen Marlin Subthiel als penningmeester        21:10 uur
 8. Tijd voor diverse vragen                                             21:15 uur
 9. Sluiting.                                                                       22:00 uur

De op de vergadering te behandelen stukken zijn op de dag van de ledenvergadering voor een ieder beschikbaar. Belangstellenden die eerder in het bezit van de financiële stukken willen komen, kunnen deze opvragen bij de secretaris via een e-mail.

Mochten er vragen zijn die een voorbereiding vergen, dan verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk schriftelijk in te dienen, zodat de behandeling tijdens de vergadering bevredigend kan verlopen.

ALGEMENE LEDEN VERGADERING - JUN '17

Maandag 26 juni 2017 Aanvang 20:00 uur Locatie: OZC Clubgebouw

 

Het bestuur van de korfbalvereniging Overkanters Zuiden Combinatie nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 26 juni 2017.

Agenda

1. Opening / mededelingen. 20:00 uur

2. Ingekomen stukken. 20:05 uur

3. Vaststellen notulen ALV 30 November 2016. 20:10 uur

4. Bespreken jaarverslagen commissies 20:15 uur
a) Technische Commissie Senioren
b) Technische Commissie Jeugd
c) Werving commissie
d) Activiteiten Commissie Senioren
e) Activiteiten Commissie Jeugd
f) Kantine zaken
g) Algemene zaken (functie vacant)

5. Benoeming functie secretaris Cindy Boender 21:00 u
Benoeming functie Algemene Zaken Boyd IJzelenberg
Benoeming Arbitrage Commissie

6. Ondertekenen contracten – Hoofdtrainer Peter Potter 20:50 u
Trainer 2e selectie Just Riet

7. Voorlopige begroting 2017-2018 21:00 u

8. Rookbeleid; toelichting Vinny 21:30 u

9. Rondvraag. 22:00 u

10. Sluiting. 22:00 u

De op de vergadering te behandelen stukken zijn op de dag van de ledenvergadering voor een ieder beschikbaar. Belangstellenden die eerder in het bezit van de financiële stukken willen komen, kunnen deze opvragen bij de secretaris via een e-mail.

Mochten er vragen zijn die een voorbereiding vergen, dan verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk schriftelijk in te dienen, zodat de behandeling tijdens de vergadering bevredigend kan verlopen.

ALGEMENE LEDEN VERGADERING - NOV '16

Woensdag 30 november 2016 Aanvang 20:00 uur Locatie: OZC Clubgebouw

Aankondiging van de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Financiële verantwoording.

Het bestuur van de korfbalvereniging Overkanters Zuiden Combinatie nodigt haar leden uit tot het bijwonen
van de Algemene Ledenvergadering (financieel).

Klik hier voor een afdrukbare versie van het verslag van 22 juni 2016 (pdf-bestand).

Klik hier en lees de info over het voorgestelde beleid ‘clubkleding’
(dat op de agenda
(2.1) staat).

AGENDA.

Opening / mededelingen. 20:00 uur
OZC 2030.
Sportplus predicaat 2017.
Beleid OZC kleding.
Beleid arbitrage.
Ingekomen stukken. 20:30 uur
Beleidsstuk OZC kleding.
Beleidsplan arbitrage.
Brief van de kascontrole commissie.
Begroting.
Vaststellen notulen ALV 22 juni 2016. 20:35 uur
Financiële verantwoording. 20:45 uur
Voorlopige begroting 2016-2017. 20:50 uur
Vragen uurtje. 21:00 uur
Rondvraag. 22:00 uur
Sluiting. 22:30 uur

De op de vergadering te behandelen stukken zijn op de dag van de ledenvergadering voor een ieder beschikbaar. Belangstellenden die eerder in het bezit van de financiële stukken willen komen, kunnen deze opvragen bij de secretaris via een e-mail.
Mochten er vragen zijn die een voorbereiding vergen, dan verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk schriftelijk in te dienen, zodat de behandeling tijdens de vergadering bevredigend kan verlopen.

ALGEMENE LEDEN VERGADERING - JUN '16

Woensdag 22 JUNI 2016 Aanvang 20:00 uur Locatie: OZC Clubgebouw

Aankondiging van de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Het bestuur van de korfbalvereniging Overkanters Zuiden Combinatie nodigt haar leden uit tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 juni 2016.

1. Opening / mededelingen.

2. Ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen JLV 21 oktober 2015.

4. Bespreken jaarverslagen diverse commissies.

a. TC-Senioren.
b. TC-Jeugd.
c. Activiteitencommissie.
d. Algemene Zaken.
e. Financiële Zaken.

5. (Her)verkiezing bestuursleden.

a. Voorzitter: Herkiesbaar Danny Schipper.
b. Secretariaat: … .

6. Voorlopige begroting 2016-2017.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

De op de vergadering te behandelen stukken zijn op de dag van de ledenvergadering voor een ieder beschikbaar. Belangstellenden die eerder in het bezit van de te bespreken stukken willen komen, kunnen deze opvragen bij de secretaris via ozc.rotterdam@knkv.net.
Mochten er vragen zijn die een voorbereiding vergen, dan verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk schriftelijk in te dienen, zodat de behandeling tijdens de vergadering bevredigend kan verlopen.
Kandidaten voor een bestuursfunctie worden van harte uitgenodigd om zich te melden bij het secretariaat.

EXTRA LEDENVERGADERING - FEB '16

Woensdag 10 februari 2016 Kantine open om 19:30 uur Locatie: OZC Clubgebouw

ONDERWERP:
Spelen op zaterdag.Het bestuur wil alle leden in de gelegenheid stellen om hun mening en argumenten kenbaar te maken over het voornemen van het bestuur om zoveel mogelijk teams op zaterdag te laten spelen, ingaande het nieuwe seizoen.

Wellicht dat er nog een agendapunt wordt toegevoegd, maar dit is het belangrijkste onderwerp.