LIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIE

jkhykjhjkfkhfkk

LIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIE

Lid worden.

Wie zijn wij. Lees op deze pagina meer over OZC. Formulieren. Ga naar deze pagina voor o.a. het aanmeldingsformulier.

Eerst meer informatie nodig ?
Stuur een e-mail als u interesse heeft maar eerst contact wilt. Klik hier en start uw e-mail.

Opzeggen.

Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap opzeggen moet voor 1 juni gebeuren. Zegt u op als spelend lid, overweeg dan een lidmaatschap als niet-spelend lid.

Wijzigingen.

Stuur je mutaties altijd naar het secretariaat van OZC !

Opgave nieuwe leden, opzeggingen, wijzigingen (o.a. spelend / niet-spelend), adreswijzigingen en andere administratieve mededelingen. Stuur een e-mail. of kijk voor het postadres van het secretariaat op deze pagina.

Betaling.

Betalen moet vooraf !

Alleen na tijdige betaling is men speelgerechtigd. De leeftijd per 1 okt. is bepalend voor de hoogte van de te betalen bedragen. Lees de ‘spelregels’.

Toelichting.

Als bij contributie-achterstand niet tijdig overleg met het bestuur wordt gepleegd, worden kosten voor een aanmaning in rekening gebracht. Lees de ‘spelregels’. Tijdens de ledenvergadering (van 22-6-’16) heeft het bestuur een akkoord verkegen om de contributie voor het seizoen 2016-2017 enigszins te verhogen.

Jeugd Sport Fonds

Alle kinderen moeten kunnen sporten ongeacht de financiële situatie thuis.
Het Jeugd Sport Fonds kan daar mee helpen.
Lees de informatie op de OZC-pagina Jeugd Sport Fonds.
Of klik op het logo ‘Jeugd Sport Fonds’ voor algemene info.

De contributie bedragen gewijzigd.

De contributiebedragen zijn per 1 juli 2017 gewijzigd
Het bank-rekening-nummer van OZC is NL75 INGB 0006 5215 32
Indien van toepassing, pas je automatische betaling aan ‼
Lees ook de "spelregels".

Contributie spelregels.

 • Contributies dienen in principe vooraf betaald te worden, dus aan het begin van het seizoen. Contributies kunnen ook in termijn betaald worden: per maand, per kwartaal, per halfjaar.
   
 • Leden, donateurs, ouders moeten zelf zorg dragen voor betaling van de contributies. Er worden geen facturen of acceptgiro’s verstuurd.
   
 • Indien na een half jaar nog niets is betaald, komt een eerste herinnering.
   
 • Mochten er problemen zijn om de contributie te betalen, dan wordt u verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de penningmeester. 
  Er kunnen altijd afspraken gemaakt worden over andere betalingstermijnen.
  Klik hier en start uw e-mail. 
   
 • In het bestuur is afgesproken, dat als spelende leden aan het begin van het seizoen de contributie van het seizoen ervoor nog niet hebben betaald, er niet mag worden gespeeld voordat alles is betaald, dan wel dat er contact is opgenomen met de penningmeester voor het maken van nadere afspraken over betalingstermijnen.

Ook de penningmeester moet de rekeningen van OZC op tijd kunnen betalen.
Help de penningmeester daarbij en maak de contributie zo snel mogelijk over. 

LIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIE

Contributies, donaties, enz.:  seizoen  2017-2018.
Betalen moet vooraf. Alleen na tijdige betaling is men speelgerechtigd. 
De leeftijd per 1 januari is bepalend voor de hoogte van de bedragen. Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
NL75 INGB 
0006 5215 32 
Leeftijd per 1 jan.   Per 
jaar
Per 
half jaar
Per 
kwartaal
Per 
maand
Leden vanaf 19 jaar Senioren € 219,00 € 109,50 € 54,75 € 18,25
Leden 16 t/m 18 jaar Junioren € 142,00 € 71,00 € 35,50 € 12,00
Leden 12 t/m 15 jaar Aspiranten € 109,00 € 54,50 € 27,75 € 9,25
Leden  6 t/m 11 jaar Pupillen € 102,00 € 51,00 € 25,50 € 8,50
Leden 2,5 t/m 5 jaar Kangoeroes € 25,00 € 12,50 € 6,25 € 2,25
Leden – jeugd Kweekvijver € 25,00 € 12,50 € 6,25 € 2,25
 
Leden Kombi-Fit en Recreanten € 79,00 € 39,50 € 19,75 € 6,75
Niet spelende leden, tot en met 64 jaar € 79,00 € 39,50 € 19,75 € 6,75
Niet spelende leden, 65 jaar en ouder € 65,00 € 32,50 € 16,50 € 5,50
Donateurs € 65,00 € 32,50 € 16,50 € 5,50
 
Aanmaning: € 15,00. Aanmaning met acceptgiro: € 25,00. 
Tweede aanmaning: € 30,00. Derde aanmaning € 50,00.

 

Vorig seizoen: hieronder staan de ‘oude’ contributies.  

 
Contributies, donaties, enz.:  seizoen  2016-2017.
Betalen moet vooraf. Alleen na tijdige betaling is men speelgerechtigd. 
De leeftijd per 1 okt. is bepalend voor de hoogte van de bedragen. 
Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
BANKREKENING 
NL75 INGB 
0006 5215 32 
 
Leeftijd per 1 Oktober   Per 
jaar
Per 
half jaar
Per 
kwartaal
Per 
maand
Leden vanaf 19 jaar Senioren € 213,00 € 106,50 € 53,25 € 17,75
Leden 16 t/m 18 jaar Junioren € 136,00 € 68,00 € 34,00 € 11,50
Leden 12 t/m 15 jaar Aspiranten € 106,00 € 53,00 € 26,50 € 9,00
Leden  6 t/m 11 jaar Pupillen € 99,00 € 49,50 € 24,75 € 8,25
Leden 2,5 t/m 5 jaar Kangoeroes € 25,00 € 12,50 € 6,25 € 2,25
 
Leden Kombi-Fit en Recreanten € 76,00 € 38,00 € 19,00 € 6,50
Niet spelende leden, tot en met 64 jaar € 76,00 € 38,00 € 19,00 € 6,50
Niet spelende leden, 65 jaar en ouder € 62,00 € 31,00 € 15,50 € 5,25
Donateurs € 62,00 € 31,00 € 15,50 € 5,25
 
Aanmaning: € 15,00. Aanmaning met acceptgiro: € 25,00. 
Tweede aanmaning: € 30,00. Derde aanmaning € 50,00.